Phần mềm giới thiệu trò chơi dân gian Việt

Đăng ngày 20-09-2011
(Tin tuc) - Phần mềm tìm hiểu về trò chơi dân gian Việt Nam do bé Nguyễn Kỳ Anh, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Yên Hòa, HN thiết kế sẽ giúp cho các bé có thể biết đến trò chơi dân gian một cách bổ ích và thiết thực.

Bình luận (0)