Clip đã bị xóa!

Phần thi hoa hậu biển phần 1

Phần thi hoa hậu biển phần 1
vietnam.today

Ngày đăng 25-08-2008

Cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2008