Clip đã bị xóa!

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP Tầm nhìn đại việt

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP Tầm nhìn đại việt
kieuoanhftu

Ngày đăng 01-07-2009

Bài phân tích đã nêu rõ chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty CP Tầm nhìn Đại Việt, qua đó cũng thể hiện rõ quyền lợi khi trở thành cổ đông của Công ty.