Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP Tầm nhìn đại việt

Đăng ngày 01-07-2009
Bài phân tích đã nêu rõ chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty CP Tầm nhìn Đại Việt, qua đó cũng thể hiện rõ quyền lợi khi trở thành cổ đông của Công ty.

Bình luận (0)