Sorry, this video is not available in your country.

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP Tầm nhìn đại việt

kieuoanhftu

Tags: Chiến lược và hướng đầu tư của Công ty CP Tầm nhìn Đại Việt

Đăng ngày 01-07-2009

Bài phân tích đã nêu rõ chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty CP Tầm nhìn Đại Việt, qua đó cũng thể hiện rõ quyền lợi khi trở thành cổ đông của Công ty.
Đọc thêm

Bình luận (0)