Clip đã bị xóa!

Phản ứng nổ của hỗn hợp oxi va hidro

1,819

Tags: Phản ứng nổ của hỗn hợp oxi va hidro

Đăng ngày 12-11-2009

Phản ứng nổ của hỗn hợp oxi va hidro

Bình luận (1)