Clip đã bị xóa!

Phản ứng nổ của hỗn hợp oxi va hidro

Phản ứng nổ của hỗn hợp oxi va hidro
chiasekienthuc

Ngày đăng 12-11-2009

Phản ứng nổ của hỗn hợp oxi va hidro