Sorry, this video is not available in your country.

Phát hiện loài khủng long ăn thịt mới ở Argentina

Biển Chết

Tags: VTC1, Thời sự, 05/06, khủng long ăn thịt

Đăng ngày 06-06-2008

Thời sự ngày 05/06/2008

Bình luận (0)