Sorry, this video is not available in your country.

Phát tích bộ lạc người da đỏ mất tích trong rừng Amazon

smallwitch

Tags: rừng Amazon, người da đỏ

Đăng ngày 25-11-2010

Ngực để trần và môi trên đeo khuyên, đó là những hình ảnh ấn tượng đầu tiên của một bộ lạc người da đỏ thất lạc sâu trong rừng rậm nhiệt đới Amazon.

Bình luận (0)