Phi Nhung, Kim Tử Long - Nhớ Ơn Thầy Cô (Vầng Trăng Cổ Nhạc tháng 11.2011)

Đăng ngày 03-12-2011
Nhớ Ơn Thầy Cô (nhạc: Nguyễn Ngọc Thiên, vọng cổ: Phạm Thái Nguyên) - Phi Nhung, Kim Tử Long

Bình luận (0)