Clip đã bị xóa!

Phi Nhung, Kim Tử Long - Nhớ Ơn Thầy Cô (Vầng Trăng Cổ Nhạc tháng 11.2011)

Phi Nhung, Kim Tử Long - Nhớ Ơn Thầy Cô (Vầng Trăng Cổ Nhạc tháng 11.2011)
Vpop

Ngày đăng 03-12-2011

Nhớ Ơn Thầy Cô (nhạc: Nguyễn Ngọc Thiên, vọng cổ: Phạm Thái Nguyên) - Phi Nhung, Kim Tử Long