Clip đã bị xóa!

Phim Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Việt Tân

12,338

Tags: Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Đăng ngày 25-03-2009

Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Bình luận (1)