Phim Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Đăng ngày 25-03-2009
Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Bình luận (1)