Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đăng ngày 03-01-2009
(Theo HTV) - Trong thắng lợi giành độc lập của dân tộc ghi dấu công lao của rất nhiều thế hệ trong đó có người học trò xuất sắc của Hồ Chủ Tịch đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bình luận (6)