Sorry, this video is not available in your country.

Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tin trong nước

Tags: Đại tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến tranh

Nguồn media: HTV

Đăng ngày 03-01-2009

Trong thắng lợi giành độc lập của dân tộc ghi dấu công lao của rất nhiều thế hệ trong đó có người học trò xuất sắc của Hồ Chủ Tịch đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đọc thêm

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận