Clip đã bị xóa!

Phim tài liệu - Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ

Phim tài liệu - Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ
ToanThu_KhongChi

Ngày đăng 12-06-2008

Những ngày này, nước ta đang trong những ngày kỷ niệm 54 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một giai đoạn mới. Ba tiếng Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tự hào, biểu thượng của sức mạnh Việt Nam...