Sorry, this video is not available in your country.

Phim tài liệu về Hồ Chí Minh

Vũ Thành Luân

35,063

Tags: Sinh nhật bác, Cuộc đời Hồ chủ tịch

Đăng ngày 17-05-2008

Lần kỷ niệm đầu tiên ngày sinh Bác Hồ là vào sáng 19-5-1946 tại Bắc Bộ phủ, Bác Hồ tiếp đại biểu thiếu nhi Thủ đô tự vệ, hướng đạo và hơn năm mươi đại biểu Nam bộ đến chúc mừng ngày sinh của Bác. Bác tặng các đại biểu thiếu nhi một cây bách trồng trong chậu và nói: ''Bác có cây này tặng các cháu. Mai sau, cái cây sẽ mọc ra một chậu trăm cái tán. Các cháu chăm nom cho cây lớn, cây tốt, thế là các cháu yêu Bác lắm đấy''.
Đọc thêm

Bình luận (17)


Xem thêm bình luận