Sorry, this video is not available in your country.

Phim tư liệu Điện Biên Phủ - chuẩn bị chiến dịch

a...pily

Tags: Phim tư liệu Điện Biên Phủ-chuan bi chien dich

Đăng ngày 16-07-2008

Phim tư liệu Điện Biên Phủ-chuan bi chien dich

Bình luận (3)