Phim tư liệu Điện Biên Phủ - chuẩn bị chiến dịch

Đăng ngày 16-07-2008
Phim tư liệu Điện Biên Phủ-chuan bi chien dich

Bình luận (3)