Phim tư liệu Điện Biên Phủ - mừng chiến thắng

Đăng ngày 16-07-2008
Phim tư liệu Điện Biên Phủ-mung chien thang

Bình luận (3)