Clip đã bị xóa!

Phim tư liệu Điện Biên Phủ - mừng chiến thắng

a...pily

10,995

Tags: Phim tư liệu Điện Biên Phủ-mung chien thang

Đăng ngày 16-07-2008

Phim tư liệu Điện Biên Phủ-mung chien thang

Bình luận (3)