Clip đã bị xóa!

Phim tư liệu Điện Biên Phủ - mừng chiến thắng

Phim tư liệu Điện Biên Phủ - mừng chiến thắng
a...pily

Ngày đăng 16-07-2008

Phim tư liệu Điện Biên Phủ-mung chien thang