Sorry, this video is not available in your country.

Những ngày đầu sau 30/4/1975

Hoàng Anh Sơn

Tags: Vietnam, Viet, Nam, CSVN, nhanquyen, nhan, quyen, dan, chu, danchu, Nguyen, Van, Ly, VNCH, 1975, 30/4/1975, Sai, Gon, Saigon, Ho, Chi, Minh

Đăng ngày 29-04-2012

Đọan phim tư liệu này được trích từ phóng sự "Thành phố lúc rạng đông" thuật lại khung cảnh cả Việt Nam nô nức ngây ngất trong đại thắng mùa xuân 1975. Dân tộc vang danh thế giới đánh tan quân xâm lược đế quốc thực dân , giành chủ quyền độc lập và tòan vẹn lãnh thổ .
Đọc thêm

Bình luận (0)