Phong Vân - Hùng Bá Thiên Hạ (Part 2)

Đăng ngày 07-03-2008
Storm Rider bản phim điện ảnh của bộ truyện tranh Phong Vân của Mã Vĩnh Thành . Diễn Viên: Trịnh Y Kiện , Quách Phú Thành , Thiên Diệp Chân Nhất (Sony Chiba).... Chỉ có bản phụ đề tiếng Anh xem tạm vậy

Bình luận (3)