Phóng sự về ô nhiễm môi trường của nhóm 7 lớp 9/5 THCS Lạc Hồng

Đăng ngày 19-04-2008
Đề tài phóng sự về ô nhiễm môi trường ở TP.HCM
được quay bằng handycam

Bình luận (3)