Sorry, this video is not available in your country.

Phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

Vũ Nhật Tùng

Tags: Sao Hỏa, tàu vũ trụ, Phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

Đăng ngày 23-10-2007

Phóng tàu vũ trụ

Bình luận (4)