Clip đã bị xóa!

Phong tục ngày Tết Nguyên Đán

Phong tục ngày Tết Nguyên Đán
smallwitch

Ngày đăng 11-02-2010

Ngày tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam có những phong tục rất thú vị