Phóng viên thử việc (Phim Việt Nam, tập 10)

Đăng ngày 18-11-2007
Nghề phóng viên vất vả đi lấy các tài liệu viết bài, có khi gặp nhiều nguy hiểm....

Bình luận (6)