Phụ tử tình thâm - Nguyễn Thị Tâm

Đăng ngày 09-06-2009
Phụ tử tình thâm được Nguyễn Thị Tâm biểu diễn trong chương trình tiếng hát đặc sắc dân ca Việt Nam 2009

Bình luận (8)