Phượng buồn (ghita)

Đăng ngày 08-10-2009
Tặng Người đàn bà đẹp nơi mảnh đất..Tôi đã sinh ra

Bình luận (6)