Clip đã bị xóa!

Phượng buồn (ghita)
luongnhan123

Ngày đăng 08-10-2009

Tặng Người đàn bà đẹp nơi mảnh đất..Tôi đã sinh ra