Clip đã bị xóa!

Phút cuối tiễn đưa nghệ sĩ Hữu Lộc

Phút cuối tiễn đưa nghệ sĩ Hữu Lộc
vietnam.today

Ngày đăng 20-05-2010

Sớm 20/5, Phước Sang, Tấn Beo, Văn Ruy... cùng gia đình nghệ sĩ Hữu Châu vất vả cùng lực lượng bảo vệ vãn hồi trật tự hàng nghìn người, để xe tang Hữu Lộc vượt được chặng đường cuối cùng, đưa anh về nơi hỏa táng.