Sorry, this video is not available in your country.

Phút giây cảnh giác: Cô gái bị cướp lúc nửa đêm

Tin trong nước

Tags: phút giây cảnh giác, cô gái, trộm cướp

Đăng ngày 14-03-2013

Bóng tối và những cung đường vắng người luôn là những đồng lõa tích cực hỗ trợ cho bọn tội phạm trộm cắp, cướp giật, thực hiện các hành vi phạm pháp của chúng.
Đọc thêm

Bình luận (0)