Clip đã bị xóa!

Phút giây cảnh giác: Cô gái bị cướp lúc nửa đêm

Phút giây cảnh giác: Cô gái bị cướp lúc nửa đêm
vietnam.today

Ngày đăng 14-03-2013

Bóng tối và những cung đường vắng người luôn là những đồng lõa tích cực hỗ trợ cho bọn tội phạm trộm cắp, cướp giật, thực hiện các hành vi phạm pháp của chúng.