Clip đã bị xóa!

Putin thăm Việt Nam 2006
action_hus

Ngày đăng 02-04-2009

www.nguoidoluong.net