Sorry, this video is not available in your country.

Putin thăm Việt Nam 2006

Nguyễn Hàm Hòa

Tags: Putin thăm việt Nam, Cung điện của Putin, Putin, Kremlin, Quảng trường Đỏ, Nước Nga

Đăng ngày 02-04-2009

www.nguoidoluong.net

Bình luận (0)