Qua cửa khẩu Hữu Nghị

Tags: cuakhau, huu nghi

Đăng ngày 26-02-2007
Cửa khẩu Hữu Nghị

Bình luận (0)