Clip đã bị xóa!

Qua cửa khẩu Hữu Nghị

Vinh To

1,291

Tags: cuakhau, huu nghi

Đăng ngày 26-02-2007

Cửa khẩu Hữu Nghị

Bình luận (0)