Clip đã bị xóa!

Qua cửa khẩu Hữu Nghị

Qua cửa khẩu Hữu Nghị
kavi

Ngày đăng 26-02-2007

Cửa khẩu Hữu Nghị