Sorry, this video is not available in your country.

Qua cửa khẩu Hữu Nghị

Vinh To

Tags: cuakhau, huu nghi

Đăng ngày 26-02-2007

Cửa khẩu Hữu Nghị

Bình luận (0)