Clip đã bị xóa!

Quá trình đổ bộ xuống sao Hỏa của tàu Curiosity

Quá trình đổ bộ xuống sao Hỏa của tàu Curiosity
hitech.clip

Ngày đăng 13-08-2012

Ngày 6 tháng 8 vừa qua, tàu Curiosity đã đổ bộ thành công lên bề mặt sao Hoả và bắt đầu thực hiện nghiên cứu, phân tích hành tinh này. Đoạn video miểu tả quá trình tàu Curiosity đổ bộ xuống hành tinh đỏ này.