Quách Tuấn Khanh - Tôi sinh ra để làm diễn giả

Đăng ngày 24-02-2009
Clip giới thiệu diễn giả hàng đầu Việt Nam, Quách Tuấn Khanh và một số chương trình diễn thuyết anh đã thực hiện.

Bình luận (2)