Clip đã bị xóa!

Quái vật xuất hiện giữa hồ

Quái vật xuất hiện giữa hồ
henry_c

Ngày đăng 08-03-2009

Tương tự như câu chuyện về "Quái vật hồ Locnet" !