Quái vật xuất hiện giữa hồ

Đăng ngày 08-03-2009
Tương tự như câu chuyện về "Quái vật hồ Locnet" !

Bình luận (1)