Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Đăng ngày 03-06-2011
Hình ảnh Quan doi Nhan Dan Viet Nam. Tribute to the Vietnam People's Army which defeated the french, american and chinese army.
Nhac/Music: Tien Quan Ca & Nam Anh Em Tren Mot Chiec Xe Tang
Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Bình luận (0)