Clip đã bị xóa!

Quan Sơn gọi bạn
caoboimientay235

Ngày đăng 13-07-2010

Ca khúc rất hay nà !