Sorry, this video is not available in your country.

Quân đội Thái Lan vào cuộc để ổn định tình hình bạo động ở nước này

Biển Chết

Tags: Thời sự, 8/10/2008, quốc tế, Thái Lan, bạo động, quân đội

Đăng ngày 09-10-2008

Thời sự 8/10/2008

Bình luận (0)