Clip đã bị xóa!

Quân đội Thái Lan vào cuộc để ổn định tình hình bạo động ở nước này

Quân đội Thái Lan vào cuộc để ổn định tình hình bạo động ở nước này
blackocean

Ngày đăng 09-10-2008

Thời sự 8/10/2008