Sorry, this video is not available in your country.

Quân đội Trung Quốc diễn tập quân sự

Biển Chết

Tags: Quân đội Trung Quốc diễn tập quân sự

Đăng ngày 29-08-2009

Quân đội Trung Quốc diễn tập quân sự

Bình luận (0)