Clip đã bị xóa!

Quân đội Trung Quốc diễn tập quân sự

Quân đội Trung Quốc diễn tập quân sự
blackocean

Ngày đăng 29-08-2009

Quân đội Trung Quốc diễn tập quân sự