Quảng Bình Quê Ta Ơi - Thu Hiền

Tags: Ljnk [ 911 ]

Thể hiện: NSND Thu Hiền

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Quê Hương

Đăng ngày 29-05-2008
Quê hương là chùm khế ngọt .....

Bình luận (3)