Clip đã bị xóa!

Quảng Bình quê ta ơi - Độc tấu Guitare Hải Sơn

Quảng Bình quê ta ơi - Độc tấu Guitare Hải Sơn
gdhaison

Ngày đăng 23-03-2009

Ca khúc : Quang Bình quê ta ơi Sáng tác: Hoàng Vân Chuyển soạn cho Guitare :Tạ Tấn Độc tấu Gui tare : Hải Sơn