Quảng Bình quê ta ơi - Độc tấu Guitare Hải Sơn

Đăng ngày 23-03-2009
Ca khúc : Quang Bình quê ta ơi
Sáng tác: Hoàng Vân
Chuyển soạn cho Guitare :Tạ Tấn
Độc tấu Gui tare : Hải Sơn

Bình luận (3)