Sorry, this video is not available in your country.

Quảng Bình quê ta ơi - Độc tấu Guitare Hải Sơn

Phạm Hải Sơn

Tags: Quảng bình quê ta

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 23-03-2009

Ca khúc : Quang Bình quê ta ơi
Sáng tác: Hoàng Vân
Chuyển soạn cho Guitare :Tạ Tấn
Độc tấu Gui tare : Hải Sơn

Bình luận (3)