Clip đã bị xóa!

Quang Thắng và Chiến Thắng trong tiểu phẩm hài đặc sắc

Lê Thắng

9,633

Tags: Quang Thắng, Quang Thang, Chiến Thắng, Chien Thang, Lê Thắng, Le Thang

Đăng ngày 01-01-2009

Quang Thắng và Chiến Thắng trong tiểu phẩm hài đặc sắc

Bình luận (1)