Sorry, this video is not available in your country.

Quang Thắng và Chiến Thắng trong tiểu phẩm hài đặc sắc

Lê Thắng

Tags: Quang Thắng, Quang Thang, Chiến Thắng, Chien Thang, Lê Thắng, Le Thang

Đăng ngày 01-01-2009

Quang Thắng và Chiến Thắng trong tiểu phẩm hài đặc sắc

Bình luận (1)