Clip đã bị xóa!

Quảng cáo
tuannt_hicc

Ngày đăng 04-03-2008

Đây đúng là một ý tưởng hay của hãng Rejoice. Không biết cô gái nghĩ gì nhỉ?