Sorry, this video is not available in your country.

Quảng cáo Beeline trên TV

beeline

Tags: beeline, quảng cáo, advert

Đăng ngày 22-06-2009

Đoạn quảng cáo của Beeline

Bình luận (4)