Quảng cáo Beeline trên TV

Đăng ngày 22-06-2009
Đoạn quảng cáo của Beeline

Bình luận (4)