Sorry, this video is not available in your country.

Quảng cáo Optimus 3D của LG

Tags: Quảng cáo Optimus 3D của LG

Đăng ngày 03-03-2011

Khách tham quan dùng thử điện thoại tích hợp màn hình ba chiều Optimus 3D của LG.

Bình luận (0)