Quảng cáo Vinamilk 2012 (HD), Quang cao vinamilk 2012, Mat kieng & giay don (HD)

Đăng ngày 05-04-2012
Link download mp3,mp4 files:
https://skydrive.live.com/?cid=194EFF184A75848B&id=194EFF184A75848B!107

Quảng cáo sữa vinamilk mới 2012, hot hot!

Ai mắt kiếng ai giầy độn không?
Dạ không.
Hứ.
Cần chi cái đôi mắt kiếng khi đôi mắt đã tinh anh.
Cần chi cái đôi cao gót khi vóc dáng đã cao to.
Có vinamilk.
Ngày 3 ly đôi mắt sáng ngời.
Ngày 3 ly dáng vóc tuyệt vời.

Liên hệ để nhận file mp3,mp4: 25hkhuyenmaivn@gmail.com

Bình luận (0)