Clip đã bị xóa!

Quảng cáo Vinamilk 2012 (HD), Quang cao vinamilk 2012, Mat kieng & giay don (HD)

Quảng cáo Vinamilk 2012 (HD), Quang cao vinamilk 2012, Mat kieng & giay don (HD)
vvtienbk

Ngày đăng 05-04-2012

Link download mp3,mp4 files: https://skydrive.live.com/?cid=194EFF184A75848B&id=194EFF184A75848B!107 Quảng cáo sữa vinamilk mới 2012, hot hot! Ai mắt kiếng ai giầy độn không? Dạ không. Hứ. Cần chi cái đôi mắt kiếng khi đôi mắt đã tinh anh. Cần chi cái đôi cao gót khi vóc dáng đã cao to. Có vinamilk. Ngày 3 ly đôi mắt sáng ngời. Ngày 3 ly dáng vóc tuyệt vời. Liên hệ để nhận file mp3,mp4: 25hkhuyenmaivn@gmail.com

Đọc thêm