Clip đã bị xóa!

Quảng cáo đài radio tuyệt đỉnh

Quảng cáo đài radio tuyệt đỉnh
thuyduongnsx

Ngày đăng 22-02-2007

Chất lượng âm thanh tuyệt hảo, chỉ có thể là đài... radio