Sorry, this video is not available in your country.

Quảng cáo đài radio tuyệt đỉnh

Tags: radio, quảng cáo, advertising, ads

Đăng ngày 22-02-2007

Chất lượng âm thanh tuyệt hảo, chỉ có thể là đài... radio

Bình luận (8)

Xem thêm bình luận