Quảng cáo đài radio tuyệt đỉnh

Đăng ngày 22-02-2007
Chất lượng âm thanh tuyệt hảo, chỉ có thể là đài... radio

Bình luận (9)