Quyền Lực & Tội Ác

Tags: dvn

Đăng ngày 25-04-2012
Trích từ nguồn Youtube video clip của clipofhvx4
1 câu chuyện có thật của tác giả.kêu gọi trái tim lên tiến những hàng vi tội ác khôn nên cực hình và giết vì chúng ta là con người với nhau mà

Bình luận (0)