Clip đã bị xóa!

Quyền Lực & Tội Ác
daovannga

Ngày đăng 25-04-2012

Trích từ nguồn Youtube video clip của clipofhvx4 1 câu chuyện có thật của tác giả.kêu gọi trái tim lên tiến những hàng vi tội ác khôn nên cực hình và giết vì chúng ta là con người với nhau mà