Quy trình cán ren bán tự động

Đăng ngày 20-03-2008
Quy trình cán tạo ren trên máy bán tự động, sản phẩm đưa vào bằng tay.

Bình luận (1)