Clip đã bị xóa!

Quy trình cán ren bán tự động

Quy trình cán ren bán tự động
eworm

Ngày đăng 20-03-2008

Quy trình cán tạo ren trên máy bán tự động, sản phẩm đưa vào bằng tay.