Sorry, this video is not available in your country.

Quy trình lấy máu động mạch làm xét nghiệm khí máu

SY Quoc Le

Tags: Lay khi mau

Đăng ngày 11-07-2010

Lay khi mau xn

Bình luận (0)