Rắn độc lổn nhổn trong làng

Đăng ngày 13-04-2010
Khi tỉnh giấc người dân trong làng đã thất kinh vì những con rắn đang bò lổn nhổn trong bếp và các đống củi.

Bình luận (0)