Sorry, this video is not available in your country.

Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^

80,341

Tags: Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^

Đăng ngày 11-05-2008

Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^

Bình luận (36)


Xem thêm bình luận