Clip đã bị xóa!

Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^

Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^
nnnt

Ngày đăng 11-05-2008

Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^