Sorry, this video is not available in your country.

Rùa chạy nhanh hơn cả thỏ

Hoàng Anh Sơn

Tags: Lạ magazine, rùa, chạy, nhanh, hơn, thỏ

Đăng ngày 05-05-2012

Đừng hỏi về độ nhanh haha:))

Bình luận (0)