Clip đã bị xóa!

Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào

Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào
tuyenquangonline.net

Ngày đăng 09-09-2007

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý Biểu diễn: Tốp nữ