Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào

Đăng ngày 09-09-2007
Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
Biểu diễn: Tốp nữ

Bình luận (3)