Rùng mình vì clip hành hạ trẻ em

Đăng ngày 03-07-2009
Xã hội ơi, tổ chức chính quyền ơi lên tiếng vì một tương lai cho trẻ tốt hơn

Bình luận (19)