Clip đã bị xóa!

Rung nui giang tay !
daminhqua

Ngày đăng 23-05-2008

Sinh vien cong giao Hue 2008 tai Dong Thanh Tam Hue