Clip đã bị xóa!

[Running Man] Tập 180 (1/3)

[Running Man] Tập 180 (1/3)
runningman_tvshow

Ngày đăng 13-01-2014

Running Man – Tập 180 Các thành viên: Yoo Jae Suk, Ji Suk Jin, Kim Jong Kook, Gary, Haha, Kwang Soo, Song Ji Hyo Khách mời: Lee DongWook, Kim SungKyu, Kim JaeKyung, John Park